Ref A: 6351f1b816ab4d9481a1951abce51a23 Ref B: B6C1AA2220073B14759476C3099CAAA5 Ref C: Fri Mar 06 06:45:16 2015 PST