Ref A: 74ce44bf68f7413485accdf005436b23 Ref B: 4B008AE463204311AA4BE48DF1894BD8 Ref C: Fri Mar 27 19:45:35 2015 PST