Ref A: c16f61e066534457b865673c1165d81d Ref B: 8F21ECA86A57653029C49D9DB99C0D24 Ref C: Fri Feb 27 22:22:22 2015 PST