Ref A: bad59f2c31004c7baa6a7bb5d0e63f71 Ref B: BD2279D939A502303A075ACA68666B12 Ref C: Fri Jan 30 13:35:18 2015 PST