Ref A: 68947a67a591434382a8bb03ed42d5af Ref B: B8A3EE59C1F7E1F36297CB5684C551BD Ref C: Fri Jan 30 20:09:11 2015 PST