Ref A: 7aaf5a0202804e8691682ff1f862a666 Ref B: 98B7AE6604ABE1FD517BF3223813C05A Ref C: Fri Feb 27 18:51:10 2015 PST