Ref A: 36366f7ca1504d059cf3a236861bb61a Ref B: 2E290DD8458B42E512281A616F5EF49D Ref C: Fri Jan 30 23:56:07 2015 PST