Ref A: 630bcf70b71941dead6c42f8dd3443a9 Ref B: CBE9D66FC22BA19508DDFCEED4562018 Ref C: Sat Nov 22 23:28:48 2014 PST