Ref A: 1de57f69963040e98e296e46e4c4db2f Ref B: 2E447C97053F7EFAB6169917484A2D21 Ref C: Fri Jan 30 07:48:09 2015 PST