Ref A: 485bc5c9b2d34cccb1038c889a353bfe Ref B: 923A1127A51DA3163DBC4ED2ABE7FF9F Ref C: Fri Nov 28 13:52:57 2014 PST