Ref A: dbb67af087f5402aa347af5792898523 Ref B: 132A64C33D09A3465FAF1A70B63B9FE6 Ref C: Fri Nov 28 11:28:04 2014 PST