Ref A: cc163d9534c34567abb25895d452cb48 Ref B: CEB9A1F4FBDAC04C634D6E2BA7F062C1 Ref C: Fri Jan 30 07:34:31 2015 PST