Ref A: 22907d3083aa479e9c4f24417ea90f54 Ref B: 212C2E2508518AD287CEBD92769DA72A Ref C: Fri Nov 28 07:18:14 2014 PST