Ref A: e63883e1149e418b83c504060b262686 Ref B: 5A72A445F6522B9408A7D7A829BB1E04 Ref C: Fri Jan 30 01:09:28 2015 PST