Ref A: 16959e8d36264033aca9ba799fea60a5 Ref B: 3086FA592B58DBD286FD108B9596BC80 Ref C: Fri Jan 30 21:02:15 2015 PST