Ref A: a264c563dda14aafb025a598d58e6f8a Ref B: 20540A68E16B9901775EC3DACD883818 Ref C: Fri Nov 28 02:11:39 2014 PST