Ref A: 6b11b2ab2004444a8f33d7f926627f69 Ref B: 019AB5471B80C346BA0D3AE666993BE8 Ref C: Fri Mar 27 09:16:00 2015 PST