Ref A: 2c22af2a34c244a597027f02a4bc30be Ref B: 4081A7ABC671555FA9BD8E6A05150B74 Ref C: Fri Jan 30 14:22:28 2015 PST