Ref A: f076e7e5e82c427db998cfbb0bb200cb Ref B: 8DD2AB1B024481CAB22280919D4B78AE Ref C: Fri Aug 22 23:14:44 2014 PST