Ref A: 625858e2d7dd4e0daae7298441cb3827 Ref B: 9ACA56F63D712EB5514AAA0F242D06DB Ref C: Fri Jan 30 16:20:51 2015 PST