Ref A: e88d544d98054507ad059bbc2f4195da Ref B: 7498E164DADD2C956DDFBBB5D0B59644 Ref C: Fri Jan 30 14:22:39 2015 PST