Ref A: c00d49bd6e484e6082fe877481ea1cfc Ref B: A78153AF9E977D3BD89A89C290641EBB Ref C: Fri Jan 30 04:01:08 2015 PST