Ref A: 60470fd920884882b6cd4738e61b598f Ref B: 54D4AC4E979E7A668442FFA6AB36A1F4 Ref C: Fri Nov 21 11:26:22 2014 PST