Ref A: f6ab6b64381441b78bf87aa9e2bc7255 Ref B: A609E774D34DCF35E77C287DD6B42C82 Ref C: Fri Jan 30 14:23:31 2015 PST