44 S. 7th Street Kansas City KS 66101

39.101119, -94.626453