นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญของ บมจ. เมพ คอร์ปอเรชั่น (MEB) เปิดเผยว่า ทีมผู้บริหาร MEB และที่ปร ...
E-book sales for the Big Six publishers slipped to their lowest level in five years as digital continued to contract from its ...
Business leaders can either succumb to this or find ways to adapt and thrive to get the best out of their IT teams and ...
After a short break due to intense activity during Formnext and the Winter holidays, 3dpbm’s acclaimed AM Focus eBook series ...
We thought it was an ideal time to publish this collection of some of our (and our readers’) favorite columns from recent ...
Book. In 2019 in the United States, cancer was responsible for 146 deaths per 100,000 population and was the second leading cause of death behind heart disease. A ...
Self-publishing an e-book can be a dream come true for many aspiring authors. Self-publishing is no longer the taboo it once was; it's a viable and respected way to get your work out there.
Kevin Maloney is the Portland-based writer of “Cult of Loretta,” and his new novel “The Purple-Headed Pilgrim” is out now ...
For its global audience of businesses and their executives, AOTMP® has published an eBook illustrating the power of ...
For the first time, authors will be compensated for ebooks and audiobooks loaned out by public libraries under expanded ...