วันที่ 7 กันยายน 2553 คณะรัฐมนตรีของอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีมติให้หน่วยงานฝ่ายบริหารทั้งหมดใช้ ...
Sanook2 ปี
ประกวดสุนทรพจน์ พ.ศ.2557 ชิงโล่รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ ...
academy1 ปี
As organizations and government agencies in Aotearoa New Zealand and elsewhere grapple with the call to become more "digital," we have been examining the consequences for those who find the process ...
techxplore29 วัน
A growing list of Nile River cruise optionsA second AmaWaterways ship and a partnership between Alexander + Roberts and a new cruise line in Egypt are expanding the... St. Martin welcomes visitors ...
Travel Weekly11 เดือน