ถือเป็นข่าวใหญ่ไม่แพ้ Open AI เปิดตัว GPT-4 เมื่อ Google นำ Generative AI ไปฝังไว้ใช้งานใน Google Workspace เริ่มต้นที่ Gmail ...
กูเกิล เปิดตัว Generative AI ให้ผู้ใช้งานในวงกว้างได้เข้าถึงความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ บนบริการของ Gmail และ Google Docs หลังจากนี้กูเกิลมีแผนที่จะขยายฟีเจอร์ปัญญาประดิษฐ์ไปยังบริการอื่นๆ ...
Google’s Gmail is one of the most popular email services available, this guide will show you how to set up a Gmail account for your email. Gmail is a free service offered by Google and it is one ...
Gmail may be the most popular email services around, but that doesn't mean you're stuck with it forever. If you have an old account you want to remove or just want Google out of your life, you can ...
Gmail client-side encryption (CSE) is now generally available for Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus, and Education Standard customers. The feature was first introduced in Gmail on ...
With over 1.5 billion users worldwide, Gmail has easily become the most commonly used email client for people across the world wide web. In fact, many people use Gmail for both their personal and ...
Google has announced that Gmail’s client-side encryption mode is now generally available for businesses and educational organizations, after it launched in beta last year. The feature makes it ...
Not complete disruption in services The problem doesn't appear to be a complete shut-out of Gmail, and appears more to be more intermittent in nature. As Gmail services are working for everyone in ...
Google Drive and Gmail are packed with some of Google's most popular services. However, you only get a combined 15GB of storage space for free to use for all those services, which can fill up fast.
If you started off your day by having difficulty accessing Gmail right now - you weren't alone. The email provider suffered issues across the globe earlier today, with users in their thousands ...
Gmail accounts are under attack from a malicious browser extension spread via phishing emails that targets Google Chrome, Microsoft Edge and other Chromium-based browsers. Once installed in your ...