back

Other ways to say  { $count -> [1] see tegevus eemaldab selle kasutajakonto { -brand-short-name }ist ja kõik siin kuvatavad murdmishoiatused. seda toimingu pole võimalik tagasi võtta. [one] see tegevus eemaldab selle kasutajakonto { -brand-short-name }ist ja kõik siin kuvatavad murdmishoiatused. seda toimingut pole võimalik tagasi võtta. *[other] see tegevus eemaldab kasutajakontod { -brand-short-name }ist ja kõik siin kuvatavad murdmishoiatused. seda toimingut pole võimalik tagasi võtta. }

How to use 
Examples are automatically generated. The results may not be exact or error-free.
 ·