back

Other ways to say  { $count -> [one] twoje hasło jest bezpiecznie przechowywane. [few] twoje hasła są bezpiecznie przechowywane. *[many] twoje hasła są bezpiecznie przechowywane. }

How to use 
Examples are automatically generated. The results may not be exact or error-free.
 ·