back

Other ways to say  { $tabcount -> [one] ak zakážete kontajnerové karty, { $tabcount } kontajnerová karta bude zatvorená. naozaj chcete zakázať kontajnerové karty? [few] ak zakážete kontajnerové karty, { $tabcount } kontajnerové karty budú zatvorené. naozaj chcete zakázať kontajnerové karty? *[other] ak zakážete kontajnerové karty, { $tabcount } kontajnerových kariet bude zatvorených. naozaj chcete zakázať kontajnerové karty? }

How to use 
Examples are automatically generated. The results may not be exact or error-free.
 ·