back

Other ways to say  { $count -> [one] s tem boste odstranili prijavo, ki ste jo shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. s tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [two] s tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. s tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. [few] s tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. s tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. *[other] s tem boste odstranili vse prijave, ki ste jih shranili v { -brand-short-name(sklon: "tozilnik") }, na vseh napravah, sinhroniziranih z vašim računom. s tem boste odstranili tudi opozorila o krajah podatkov, ki se prikažejo tukaj. tega dejanja ne boste mogli razveljaviti. }

How to use 
Examples are automatically generated. The results may not be exact or error-free.
 ·