back

Other ways to say  { $reports -> [one] vsa poročila o sesutjih, vključno z { $reports } čakajočim sesutjem v danem časovnem obsegu [two] vsa poročila o sesutjih, vključno z { $reports } čakajočima sesutjema v danem časovnem obsegu [few] vsa poročila o sesutjih, vključno s { $reports } čakajočimi sesutji v danem časovnem obsegu *[other] vsa poročila o sesutjih, vključno s { $reports } čakajočimi sesutji v danem časovnem obsegu }

How to use 
Examples are automatically generated. The results may not be exact or error-free.
 ·