Begäran om att blockera Bing-sökresultat i Europa

Formuläret kunde inte skickas. Kontrollera att du har korrigerat alla fel och försök igen.
Under 2014 fastslog den Europeiska unionens domstol (EU-domstolen) att enskilda personer har rätt att begära att sökmotorer blockerar sökresultat för frågor som innehåller personens namn om resultaten är bristande, felaktiga, inte längre är relevanta, eller överdrivna. Använd det här formuläret om du är bosatt i Europa och vill begära att Microsoft blockerar sökresultat på Bing som kommer upp när sökfrågan innehåller ditt namn.
Om det innehåll du vill ska tas bort från sökresultaten är innehåll som du själv har lagt upp på en social media-webbplats, kan de verktyg och processer som är tillgängliga på den webbplatsen vara det mest effektiva sättet att ta bort innehållet från sökresultaten. Länkar till hjälpsidorna för vanliga tredjepartswebbplatser hittar du här.
Om du vill rapportera ett problem till Bing som inte gäller ”rätten att bli bortglömd” går du hit.
Det är viktigt att du lämnar fullständiga och relevanta uppgifter för varje tillämplig fråga i formuläret, eftersom vi använder uppgifterna när vi utvärderar din begäran. Vi kan ta hänsyn till andra informationskällor utöver formuläret för att verifiera eller komplettera de uppgifter du lämnar. När vi utvärderar en begäran, måste Bing väga en individs personliga intresse av att skydda sin integritet mot det allmänna intresset att skydda yttrandefrihet och fri tillgång till information, i enlighet med europeisk lagstiftning. En begäran är därför ingen garanti för att ett visst sökresultat kommer att blockeras.
Kommentar angående underåriga barn: Om du är underårig kan du själv skicka in det här formuläret. Om du är förälder till eller vårdnadshavare av en underårig kan du skicka in formuläret å den underåriges vägnar.
Formuläret och utvärderingsprocesserna kring detta kan förändras efter hand som nya riktlinjer blir tillgängliga, och en begäran som skickats in kan komma att utvärderas igen vid ett senare tillfälle.
Del 1 – Din identitet, var du bor och kontaktuppgifter
Vem är du?
Ditt namn
Ange ditt fullständiga juridiska namn och din relation till den person vars namn visas i sökresultat (t.ex. ”Jonas Hasselberg, förälder”, eller ”Susanna Stubberöd, juridiskt ombud”). Om du representerar någon annan måste du ha rättslig befogenhet att agera å dennes vägnar.
Det fullständiga juridiska namnet på personen du representerar (”personen”)
Ange det fullständiga juridiska namnet på den person vars namn visas i sökresultat, så som det presenteras i den officiella ID-handling du bifogar (t.ex. ”Katarina Susanna Larsson”).
Ditt fullständiga juridiska namn
Ange ditt fullständiga juridiska namn så som det presenteras i den officiella ID-handling som bifogas, inklusive mellannamn (t.ex. ”Katarina Susanna Larsson”).
Söknamn
Ange det namn du använde i sökfrågan som ger det resultat du vill att vi ska blockera. Det kan vara ditt juridiska namn eller ett namn du är allmänt känd under (t.ex. kort namn, mellannamn eller smeknamn). Inkludera inte några nyckelord i söknamnet (t.ex. polis Katarina Larsson).
Om du begär att flera söknamn ska tas bort, ska du ange varje namn separat med hjälp av länken ”Lägg till ytterligare ett söknamn” nedan. Observera att ett namn med specialtecken (t.ex. é, ó, ç) betraktas som ett annat söknamn än namnet utan specialtecken, så skicka in varje relevant version separat.
Ange det namn du använde i sökfrågan som ger det resultat du vill att vi ska blockera. Det kan vara personens juridiska namn eller ett namn han eller hon är allmänt känd under (t.ex. kort namn, mellannamn eller smeknamn). Inkludera inte några nyckelord i söknamnet (t.ex. polis Katarina Larsson).
Om du begär att flera söknamn ska tas bort, ska du ange varje namn separat med hjälp av länken ”Lägg till ytterligare ett söknamn” nedan. Observera att ett namn med specialtecken (t.ex. é, ó, ç) betraktas som ett annat söknamn än namnet utan specialtecken, så skicka in varje relevant version separat.
Om du skickar in begäranden för flera personer ska du skapa ett särskilt ärende för varje person.
Lägg till ytterligare ett söknamn
Välj det land där du bor*
Välj det land där personen bor*
Ladda upp dokumentation som bekräftar uppgifterna du anger ovan.
 • Inkludera minst en ID-handling som bestyrker ditt fullständiga juridiska namn och vilket land du bor i.
 • Om söknamnet är ett annat namn än ditt juridiska namn, ska du ladda upp dokumentation som styrker att du är allmänt känd under det här namnet (t.ex. en officiell handling som bekräftar en namnändring).
 • Du kan dölja uppgifter på dokumenten som inte behövs för att verifiera ditt namn, landet där du bor eller dokumentets giltighet. Om du ber att vi ska blockera en bild och du skickar fotolegitimation ska fotografiet på ID-handlingen vara synligt.
 • Dokumenten behöver inte vara ID-handlingar utfärdade av myndigheter, men vi kan eventuellt inte kan behandla din begäran om informationen du tillhandahåller är ofullständig, inadekvat eller otillförlitlig.
 • Den här dokumentationen använder vi för att verifiera de uppgifter du ger oss i det här formuläret. Vi kommer vi att radera dokumenten i enlighet med gällande lagstiftning.
 • Inkludera minst en ID-handling som bestyrker personens fullständiga juridiska namn och vilket land han eller hon bor i.
 • Om söknamnet är ett annat namn än personens juridiska namn, ska du ladda upp dokumentation som styrker att personen är allmänt känd under det här namnet (t.ex. en officiell handling som bekräftar en namnändring).
 • Ladda upp dokumentation som bevisar att du har rättslig befogenhet att agera å personens vägnar.
 • Du kan dölja uppgifter på dokumenten som inte behövs för att verifiera personens namn, landet där personen bor eller dokumentets giltighet. Om du ber att vi ska blockera en bild och du bifogar personens fotolegitimation ska fotografiet på ID-handlingen vara synligt.
 • Dokumenten behöver inte vara ID-handlingar utfärdade av myndigheter, men vi kan eventuellt inte kan behandla din begäran om informationen du tillhandahåller är ofullständig, inadekvat eller otillförlitlig.
 • Den här dokumentationen använder vi för att verifiera de uppgifter du ger oss i det här formuläret. Vi kommer vi att radera dokumenten i enlighet med gällande lagstiftning.
Observera att endast filformaten jpg, png, docx och pdf kan laddas upp.
Filens namn Filens storlek

Ange en e-postadress som vi kan använda för att kontakta dig angående din begäran.
Del 2 – Din roll i samhället
Del 2 – Personens roll i samhället
Är du en offentlig person (politiker, kändis, osv.)?
Är personen en offentlig person (politiker, kändis osv.)?
Har du en roll eller ett uppdrag i samhället som involverar ledarskap, förtroende eller säkerhet (lärare, präst, förtroendeuppdrag, polis, läkare, osv.), eller förväntar du dig att få en sådan roll i framtiden?
Har personen en roll eller ett uppdrag i samhället som involverar ledarskap, förtroende eller säkerhet (lärare, präst, förtroendeuppdrag, polis, läkare osv.), eller förväntar han eller hon sig att få en sådan roll i framtiden?
Om du svarar Ja på någon av frågorna ovan, eller om du är osäker, ber vi dig ge en detaljerad beskrivning av din roll i samhället.
Om du svarar Ja på någon av frågorna ovan, eller om du är osäker, ber vi dig ge en detaljerad beskrivning av personens roll i samhället.
Del 3 – De webbadresser (URL:er) du begär ska blockeras
En URL (Uniform Resource Locator) är den unika adressen för en fil eller webbsida som är tillgänglig på internet. Ange exakt den URL eller de URL:er du vill blockera från sökresultat i Bing när sökfrågan innehåller söknamnet/söknamnen. Observera att sökresultatsidor (t.ex. ”https://www.bing.com/search?q=...”) inte anses vara specifika URL:er.
Ange varje URL för sig. Om du vill skicka in flera URL:er använder du länken ”Lägg till ytterligare en URL” i slutet av det här avsnittet. Ladda inte upp listor med URL:er i ett separat dokument eller ange listor med URL:er i andra kommentarfält.
Lägg till ytterligare en URL
Del 4 – Viktig information och signatur
När du skriver ditt namn nedan (elektronisk signatur) garanterar du att:
 • Du är den person vars namn är angivet i det här formuläret.
 • De webbadresser (URL:er) du begär ska blockeras handlar om dig, och inte om någon annan person med samma eller ett liknande namn.
 • Uppgifterna du har lämnat är korrekta.
 • Du är förälder till eller vårdnadshavare av det namngivna, underåriga barnet, eller har av annan anledning rättslig befogenhet att agera å personens vägnar.
 • De webbadresser (URL:er) du begär ska blockeras handlar om personen i fråga, och inte om någon annan individ med samma eller ett liknande namn.
 • Uppgifterna du har lämnat är korrekta.
Signatur*

Oväntat fel